GONIOPHOTOMETER

น่าจะเป็นเครื่องมือกลมากกว่าเพราะจริงๆ น่าตาจะเป็นแบบในรูปบนคล้ายไม้บรรทัด แต่พอประยุกต์มาใช้วัดแสงตามลักษณะรูปร โดยมันจะหมุนในแนวนอนมีตัวเซนเซอร์์ก็จะวัดแสงรอบหลอดไฟ ทีนี้ถ้าเราปรับแกนหมุนให้ได้ทั้ง x และ Y และปรับมุมไปเรื่อยๆ ก็จะได้การวัดแบบทรงกลม หรือวัดแสงได้รอบทิศของหลอด เราก็สามารถคำนวนค่าลูเมนส์ได้ด้วยคล้ายกับ Integrating Sphere นั่นเอง ค่าที่วัดได้ หลากหลายเพราะลักษณะคล้ายกับ Integrating Shere คือมีความเป็นเครื่องมือกลการวัดอาศัยจาก detector เหมือนกันกราฟแสดงมุมที่หลอดไฟแบบหนึ่งกระจายแสงได้ด้วยการวัดจาก Goniophotometer