LED คืออะไร

ไดโอดเปล่งแสง (อังกฤษ: light-emitting diode หรือย่อว่า LED) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในจำพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าในทิศทางไปข้างหน้า(ไบอัสตรง(Forward bias))ปรากฏการณ์นี้อยู่ในรูปของ electroluminescence สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวนำที่ใช้ และเปล่งแสงได้ใกล้ช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงแสงที่มองเห็น และช่วง อินฟราเรด

ผู้พัฒนาไดโอดเปล่งแสงขึ้นเป็นคนแรก คือ นิก โฮโลยัก (Nick Holonyak Jr.) (เกิด ค.ศ. 1928) แห่งบริษัทเจเนรัล อิเล็กทริก (General Electric Company) โดยได้พัฒนาไดโอดเปล่งแสงในช่วงแสงที่มองเห็น และสามารถใช้งานได้ในเชิงปฏิบัติเป็นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1962

LED ยุคค้นพบครั้งแรก ปี ค.ศ. 1907 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มค้นพบ ไฟ LED เป็นครั้งแรกของโลก ในรูปของสารกึ่งตัวนำ ไดโอด แต่ก็ยังเป็น เพียงแค่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ยังไม่สามารถนำมาใช้งาน ในเชิงพาณิชย์ได้ ต่อมายุคแห่งการพัฒนา ปี ค.ศ.1962 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ของ Mr.Nick Holonyak ได้พัฒนา ไฟ LED ต่อ จนสามารถ แยกแสงสีแดงสเปกตรัม ออกมาได้ การค้นพบครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญ ของวงการ ไฟ LED จึงทำให้ Mr.Nick ได้รับฉายา ” Farther of Light Emitting-Diode.หลังจากการค้นพบ LED สีแดง ของ Mr.Nick นั้น กลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆ มา ก็พยายามพัฒนาต่อ และด้วยความพยายามอย่างหนัก ในที่สุดก็สามารถค้นพบ LED สีเหลือง ได้เป็นสีต่อมา ซึ่งตอนนี้ขาดอีกเพียงสีเดียว นั่นก็คือ สีน้ำเงิน เพราะถ้าหากสามารถสร้างไฟ LED ครบ 3 สี เมื่อไหร่คือ แดง เขียว น้ำเงิน RGB ก็จะทำให้สามารถสร้าง ไฟ LED แสงสีขาวได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 ในที่สุดความพยายาม ที่ยาวนาว ก็ประสบความสำเร็จ นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสามารถสร้างไฟ LED แสงสีน้ำเงินได้และเริ่มทำการนำไฟ LED ทั้งสามสีมาผสมสีกันจนในที่สุดสามารถสร้างไฟ LED แสงสีขาว ได้เป็นผลสำเร็จ และ นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของโลก เมื่อถึงยุคแห่งการปฏิวัติระบบแสงสว่างของโลก ปี ค.ศ.2014 จนถึงปัจจุบันระบบหลอดไฟ LED มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องทำให้ในขณะนี้ หลอดไฟ LED ได้รับการวางตัวให้เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบไฟแสงสว่างของโลกโดยขณะทั่วโลก ได้มีการตื่นตัวในการเปลี่ยนหลอดไฟระบบ เดิม มาเป็นหลอดไฟ LED กันอย่างกว้างขวางและมีการคาดการณ์กันว่าในอีกไม่กี่ปี นับจากนี้ ระบบแสงสว่าง LED จะเข้ามาเปลี่ยนระบบแสงสว่างระบบเดิมของโลกทั้งหมด

คุณสมบัติจำเพาะ คือ

1.ค่าความสว่าง 90-200 lumen ต่อ วัตต์

2.อายุการใช้งาน 50,000-100,000 ชั่วโมง