รู้จัก 3e-Light

     ” บริษัท ทริปเปิ้ล อี ไลท์ติ้ง จำกัด ในเครือบริษัท ทริปเปิ้ล อี กรุ๊ป ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ปีค.ส. 2015 เป็นต้นมา จากร้านขายหลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ย่านพาหุรัด โดยเริ่มต้นจากการซื้อมาขายไปสินค้าหลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดีภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย อาทิเช่น PHILIPS , L&E , PANASONIC , LAMTAN , GE , OSRAM , LEKISE , RACER , TOSHIBA , GATA , BEC , FSL  และ  EVE เป็นต้น ปัจจุบันยังคงทำการขายสินค้าทุกแบรนด์เช่นเคย จากประสบการณ์ที่ทำการขายสินค้า หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี อย่างยาวนาน จึงทำให้เราสนใจที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงคุณภาพแสงที่ดี อัตราการประหยัดไฟที่มากกว่า และอายุการใช้งานยาวนาน “

วิสัยทัศน์

    ” 3e-Light จะเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย และ ภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน ภายใต้สโลแกน “

LED FOR YOUR LIFE

พันธกิจ

    ” 3e-Light ต้องการที่จะผลักดันคุณภาพผู้ที่ใช้แสงสว่างทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน โดยต้องการให้ประชาชนหรือผู้คนได้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ได้มาตรฐาน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็น อาคารสำนักงานออฟฟิศ โรงงานต่างๆ หรือขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน และ แสงสว่างในภาคครัวเรือน เรายังคงต้องการพัฒนาต้นทุนเพื่อให้ผู้ที่ต้องการแสงสว่างทุกคนเข้าถึงได้ไม่ยาก โดย ราคาสินค้าต้องสอดคล้องกับคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่มวลชนอย่างยั่งยืนต่อไป “

ผลงานของเรา-top-header
ลูกค้าของเรา