ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟคู่ 2

ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟคู่ 2