ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟคู่

ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟคู่