ประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟคู่ 4

ประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟคู่ 4