ประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟคู่ 3

ประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟคู่ 3