ประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟคู่ 2

ประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟคู่ 2