เสาประติมากรรมช้างศึกพร้อมโคมไฟถนน LED

เสาประติมากรรมช้างศึกพรอมโคมไฟถนน LED