เสาประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟ 14

เสาประติมากรรมหงส์พร้อมโคมไฟ 14